Menyatukan Bacaan

Artikel ini disusun oleh Pengasuh Lajnah Muroqobah Yanbu’a Pusat untuk menerangkan tata cara bacaan Al-Qur’an yang kerap kali ditemui dalam masyarakat kurang tepat.