Yanbu’a, Metode Baca, Tulis Dan Menghafal Al-Qur’an

Gambar kitab Yanbu’a dengan sampul terbaru (doc. Yanbu’a.Center)

PROFIL

Nama:Thoriqoh Baca, Tulis dan Menghafal Al-Qur’an Yanbu’a
Lembaga:Lajnah Muroqobah Yanbu’a
Tahun Berdiri:2000
Diterbitkan:Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Jalan K.H. Muhammad Arwani Kajeksan 24 Kota Kudus 0291 431 610
Kantor Pusat:Yayasan Arwaniyyah Kudus Jalan K.H. Muhammad Arwani Kajeksan 24 Kota Kudus 0291 445 161
E-mail:lajnahmuroqqobahyanbua.pusat@gmail.com
Facebook:YANBUA.CENTER
Dicetak:PT Buya Barokah Gondang Harapan Gondangmanis Bae Kudus 0291 495 661

VISI

Terciptanya generasi qur’ani yang amali.

MISI

 • Menciptakan generasi ahli qur’an dalam bacaan dan pengalaman.
 • Nasrul ilmi qiroatil qur’an as-shohihah.
 • Meningkatkan dan menyempurnakan kwalitas qiro’atil qur’an ala qiro’ati Ashim ala Riwayat Hafsh ala thoriq Abil Qosim as-Syathibi.
 • Membumikan rosm Utsmani dan tanda – tanda baca yang ditemukan para ulama salaf .
 • Memasyarakatkan mudarosah dan musyafahah al-Qur’an dengan ahli al-Qur’an sampai khatam.

KITAB – KITAB PEMBELAJARAN

Yanbu’a Pemula

Kitab panduan belajar membaca huruf dibaca pendek dan berharokat fathah

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 1

 • Anak dapat membaca huruf yang berharokat Fatchah, baik yang sudah berangkai atau belum dengan lancar dan benar.
 • Anak mengetahui nama-nama huruf hijaiyyah dan angka-angka Arab
 • Anak bisa menulis huruf hijaiyyah yang belum berangkai berangkai dua dan bisa menulis angka arab.

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 2

 • Anak bisa membaca huruf yang berharokat kasroh dan dhummah dengan lancar dan benar.
 • Anak bisa membaca huruf yang dibaca panjang baik berupa huruf Mad atau harokat panjang dengan benar dan lancar.
 • Anak dapat membaca huruf lain (لين) yaitu Waw/Ya’ sukun yang didahului Fathah dengan benar dan lancar.
 • Anak dapat mengetahui tanda-tanda harokat Fatchah, Kasroh dan Dlommah juga Fatchah panjang, Kasroh panjang dan Dlommah panjang dan Sukun. Serta memahami angka Arab puluhan dan ratusan.

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 3

 • Anak bisa membaca huruf yang berharokat Fathatain, Kasrotain dan Dlommatain dengan lancar dan benar.
 • Anak bisa membaca huruf yang dibaca sukun dengan makhroj yang benar dan membedakan huruf-huruf yang serupa.
 • Anak bisa membaca Qolqolah dan Hams.
 • Anak bisa membaca huruf yang bertasydid  dan huruf yang dibaca Ghunnah dan yang tidak.
 • Anak mengenal dan bisa membaca Hamzah Washol dan Al-ta’rif.
 • Anak bisa mengetahui Fathatain, Kasrohtain, Dlommatain, Tasydid, tanda Hamzah  Washol, huruf tertentu dan angka Arab sampai ribuan.

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 4

 • Anak bisa membaca lafadh Allah dengan benar.
 • Anak bisa membaca Mim Sukun, Nun Sukun dan Tanwin yang dibaca dengung atau tidak.
 • Anak bisa membaca Mad Jaiz, Mad Wajib dan Mad Lazim Baik Kilmiy maupun Charfiy, Mutsaqqol maupun Mukhoffaf yang ditandai dengan tanda panjang (ۤ) (ۤ).
 • Anak memahami huruf-huruf yang tidak dibaca
 • Mengenal huruf Fawatichus Suwar dan huruf-huruf tertentu yang lain. Mengetahui persamaan antara huruf latin dan arab dan beberapa qaidah tajwid.

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 5

 • Anak bisa membaca Waqof dan mengetahui tanda Waqof dan tanda baca yang terdapat di Al-Qur’an Rosm Utsmaniy.
 • Anak dapat membaca huruf Sukun yang diidghomkan dan huruf Tafkhim dan Tarqiq.

Baca metodologi pengajaran

Yanbu’a Jilid 6

 • Anak dapat mengetahui dan membaca huruf Mad (Alif, Waw, dan Ya’) yang tetap dibaca panjang atau yang dibaca pendek juga yang boleh wajah dua, baik ketika Washol maupun ketika Waqof.
 • Anak dapat mengetahui cara membaca Hamzah Washol.
 • Anak mengetahui cara membaca Isymam, Ikhtilas, tashil, Imalah, dan Saktah. serta mengetahui tempat- tempatnya.
 • Anak dapat mengetahui cara membaca tulisan Shod yang harus dan yang boleh dibaca Sin.
 • Anak bisa mengetahui kalimat-kalimat yang sering dibaca salah.

Pembelajaran dikemas bersamaan pembelajaran al-Qur’an (kelas al-Qur’an)

Yanbu’a Jilid 7

 • Anak dapat mengetahui kaidah – kaidah hukum tajwid, meliputi : hukum membaca ta’awudz dan basmalah, hukum tanwin dan nun sukun, hukum mim sukun, gunnah musyaddadah, mad dan lain – lain.

Pembelajaran dikemas bersamaan pembelajaran al-Qur’an (kelas al-Qur’an)

Al-Qur’an Al-Quddus

Al-Quran yang dilengkapi dengan tanda wakaf ibtida dan keterangan – keterangan yang baca para pembaca salah dalam membaca.

Pembelajaran diselingi dengan kitab Yanbu’a Jilid 6 dan 7

Yanbu’a Materi Hafalan

Panduan untuk melatih anak untuk mengahafalkan ayat – ayat pendek dan do’a – do’a harian.

Pembelajaran dikemas dengan Pembelajaran Yanbu’a Jilid Pemula – VII

Yanbu’a Makhorijul Huruf

Panduan untuk melatih anak agar fashih melafalkan huruf

Pembelajaran dikemas dengan Pembelajaran Yanbu’a Jilid Pemula – VII

Yanbu’a Bimbingan Cara Mengajar

Panduan untuk mengajarkan kita Yanbu’a

Pembelajaran dikemas dengan Pembelajaran Yanbu’a Jilid Pemula – VII

Yanbu’a Bendel

Kitab Yanbu’a yang digunakan sebagai pegangan guru

Berisikan Jilid Pemula – VII, Materi Hafalan. Makhorijul Huruf, dan Bimbingan Cara Mengajar

Yanbu’a Tahajji

Panduan untuk mengajarkan anak agar bisa menulis huruf arab, angka arab serta arab pegon.

Terdiri dari : jilid 1, 2, 3 dan 4

Yanbu’a Peraga

Panduan untuk memurojaah secara bersama (klasikal).

Terdiri dari peraga 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 dan 6

Kalau belajar Yanbu’a pakailah kitab yang asli supaya barokah dan ilmunya bermanfa’at

KH. Muhammad Ulil Albab

Mari serukan tinggalkan bajakan, kitab asli gunakan. Flayer / Twibbon

Artikel Terkait
Al-Qur’an al-Quddus
Al-Qur’an al-Quddus25 Oktober 2022
Mengenal Mushaf Al-Quddus
Mengenal Mushaf Al-Quddus4 September 2023

8 thoughts on “Yanbu’a, Metode Baca, Tulis Dan Menghafal Al-Qur’an

 1. Rina Alimatul Khoiriyah Balas

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
  nyuwun sewu kang ..
  enten no. WA yang bisa dihubungi untuk pemesanan kitab Yanbu’a?
  matur nuwun
  wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

  • admin Balas

   Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
   Terima kasih telah menghubungi kami, semoga allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada bapak ibu dan keluarga
   —–
   untuk pemesanan kitab yanbu’a bisa klik http://wa.me/6282329227887

 2. Azril Balas

  Apakah yang hendak mengajar yanbu’a harus alumni ? Atau boleh kalangan umum?

  • admin Balas

   Terima kasih telah menghubungi kami, semoga allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada bapak ibu dan keluarga

   warna kertas sampul tidak pucat
   kertas isi Putih bersih 70gsm

 3. Luthfi Nadhif Balas

  Kitab yanbu’a tahajji itu diajar mulai jilid yanbu’a berapa?

  • admin Balas

   Terima kasih telah menghubungi kami, semoga allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada bapak ibu dan keluarga

   dimulai ketika anak sudah mengaji yanbu’a jilid 1
   untuk selanjutnya berkaitan dengan metodologi bapak ibu bisa berkomunikasi dengan pengurus Lajnah Muroqobah Yanbu’a yang sudah kami bentuk di daerah, silahkan cek pengurus daerah bapak ibu atau pengurus yang terdekat melalui :
   https://www.arwaniyyah.com/alamat-lmy-daerah/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *